КООРДИНАТОРИ

  • координатор проекту - Марія Агнешка Пашкович, кандидат економічних наук
  • координатор у Зеленогурському університеті - Мартін Гарбат, кандидат економічних наук
  • координатор в Економічному університеті в Познані - Єжи Казьмерчик, кандидат економічних наук
  • координатор в Київському національному економічному університеті - Гриненко Анатолій Михайлович,
  • кандидат економічних наук, професор
  • координатор у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» - Олена Чиханцова, кандидат психологічних наук

Співробітники:

Вирва Іоанна, к.е.н, Зеленогурський університет, Зелена Гура, Польща
Мисьлівец Марек, Зелена Гура, Польща
Клементовска Анета, к.п.н., Зеленогурський університет, Зелена Гура, Польща
Казьмерчік Єжи, к.е.н., Економічний університет в Познані, Польща
Лис Катерина, к.е.н., Економічний університет в Познані, Польща
Кирилюк Володимир, асистент, КНЕУ, Київ, Україна
Швиданенко Генефа, к.е.н., професор, КНЕУ, Київ, Україна
Бойченко Катерина, к.е.н., доцент, КНЕУ, Київ, Україна
Кицак Тарас, к.е.н., КНЕУ, Київ, Україна
Петюх Василь, к.е.н., проф., КНЕУ, Київ, Україна
Марушевська Валентина, директор Економічного коледжу КНЕУ, Київ, Україна
Сердюк Людмила, д.п.н., проф., ..., Київ, Україна
Василик Алла, к.е.н., Київ, Україна
Рєпіна ..., д.е.н., професор, КНЕУ, Київ, Україна
 

Консультанты:

  • доктор Петулевич Бонуслав, проф. ЗУ
  • доктор Барон-Полянчик Эуника, проф. ЗУ

Кількісна обробка даних:

Олександра Рутковська, кандидат економічних наук, Економічний університет в Познані
Петро Дворнічак, кандидат економічних наук, Великопольска вища соціально-економічна школа в Сродзі Великополскій
Адміністратор сайту:

Патрік Крупа, магістр інженер, Зелёногурскій універссітет