МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ

Цілі:
• міжнародне співробітництво для дослідження основних проблем ринку праці
• збір та обмін знаннями і досвідом
• реалізація порівняльних досліджень між країнами, з яких одна вже в ЄС, а інша прагне до його членства

Основні питання:

• як студенти з сусідніх країн відносяться до підприємництва - власного та інших?
• що спільного та відмінного у сприйнятті підприємництва студентами з різних країн і різних типів навчальних закладів?

Сфера наукових інтересів: питання студентського підприємництва

Час реалізації: навчальний рік 2015-2016

Дослідницька група: студенти денної та заочної форми навчання, які навчаються у багатопрофільних та економічних університетах

Метод дослідження: діагностичне дослідження

Інструмент дослідження: опитувальний лист (анкета) (інтерв'ю - для людей з обмеженими можливостями)