BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

INŻYNIERSKIE BHP [BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY]

STUDIA I-GO STOPNIA DZIENNE I ZAOCZNE (3,5-LETNIE INŻYNIERSKIE)

inz bhpKierunek powstał na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 roku w sprawie standardów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów (Dz.U. 180, poz.1407)

 

 

 

Wymagania prawne dla specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704 z późniejszymi zmianami: Dz.U. 2004 nr 246 poz. 2468 oraz Dz.U. 2005 nr 117 poz. 986) specjaliści ds. bezpieczeństwa i higieny pracy muszą posiadać wyższe wykształcenie w tym kierunku !!!

 

Nasze doświadczenie w kształceniu pracowników służby BHP

Kształcimy studentów w zakresie ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy od 1998 roku. Studenci zdobywali wiedzę i uprawnienia w tym zakresie podejmując naukę na specjalnościach Inżynieria Środowiska Pracy, Ergonomia w gospodarce oraz na kierunku studiów Ochrona Środowiska. Nieprzerwanie i z dużym powodzeniem prowadzimy studia podyplomowe Bezpieczeństwo i Higien Pracy, które w ostatnich latach cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem.

 

Specjalności kształcenia

Proponujemy dwie specjalności kształcenia - do wyboru

 
 • Inżynieria bezpieczeństwa pracy
 
 • Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie i leśnictwie

 

Przedmioty kierunkowe prowadzone na studiach

 • Grafika inżynierska i podstawy projektowania
 • Podstawy zarządzania
 • Elementy prawa
 • Podstawy psychologii i socjologii
 • Prawna ochrona pracy
 • Fizjologia pracy i higiena przemysłowa
 • Ochrona środowiska
 • Ergonomia
 • Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Analiza i ocena zagrożeń fizycznych
 • Analiza i ocena zagrożeń chemicznych
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Organizcja, zadania i metody pracy służb bhp
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Ochrona ppoż. i ratownictwo
 • Środki bezpieczeństwa i ochrony osobistej
 • Podstawy zarządzania BHP
 • Ekonomiczne aspekty ergonomii
 • Ekonomika i organizacja środowiska pracy
 • Zasady i metody ograniczania zagrożeń w śr. pracy
 • Komputerowe wspomaganie zarządzania środowiskiem
 • Kształcenie pracownicze i komunikacja społeczna
 • Ocena przydatności technicznej maszyn i urządzeń
 • Toksykologia
 • Pomoc przedlekarska
 • Metodyka ergonomii, bhp i logistyka
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Podstawy rysunku technicznego
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Mechatronika
 • Wytrzymałość materiałów
 • Mechanika techniczna
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Komputerowe programy aplikacyjne
 • Metrologia
 • Elementy automatyki

 

Zdobyta wiedza podczas studiów

W ramach Studiów BHP / BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY realizowane są między innymi przedmioty, w obszarze których student zdobywa następujące kompetencje:

Przedmiot

Kompetencje w zakresie

Ergonomia wyrobu i antropometria

Umiejętności w zakresie pomiaru cech antropometrycznych i oceny cech jakościowych człowieka, rozwiązywania problemów dotyczących ergonomii koncepcyjnej i korekcyjnej w odniesieniu do wyrobów. W tym modelowania, projektowania i oceny ergonomicznej.

Fizyczne i chemiczne środowisko pracy

Umiejętność prowadzenia pomiarów i oceny oddziaływania czynników szkodliwych. Obsługa aparatury do oceny warunków pracy. Poznanie oddziaływania czynników szkodliwych środowiska pracy (hałas, drgania mechaniczne, zapylenie powietrza, promieniowanie, mikroklimat) na organizm człowieka.  

Elementy środowiska pracy

Projektowanie urządzeń sygnalizacyjno-sterowniczych obiektu technicznego. Projektowanie i dobór elementów wyposażenia technicznego stanowiska pracy. Umiejętność prowadzenia oceny ergonomicznej maszyn, urządzeń, narzędzi, stanowisk pracy oraz przedmiotów codziennego użytku.

Kształtowanie warunków pracy

Stosowanie technicznych zabezpieczeń przed czynnikami szkodliwymi środowiska. Projektowanie zabezpieczeń przeciwhałasowych, ograniczanie ekspozycji na drgania mechaniczne, dobór i zastosowanie instalacji wentylacyjnych, instalacji wyciągowych pyłów i aerozoli, dobór środków ochrony indywidualnej, projektowanie oświetlenia elektrycznego pomieszczeń pracy. Ergonomiczne kształtowanie warunków pracy.

Diagnostyka i komputerowe wspomaganie projektowania ergonomicznego

Umiejętność stosowania technik komputerowych i oprogramowania w zakresie diagnozy i oceny ergonomicznej oraz komputerowego wspomagania projektowania ergonomicznego.

Metodologia ergonomii i logistyka

Umiejętności w zakresie definiowania problemu, celu badań ergonomicznych. Stosowania metod i rozwiązywania problemów na gruncie praktycznym (w warunkach przemysłowych) związanych m.in. z ergonomiczną diagnozą i oceną sposobu wykonywania pracy, aspektami psycho-społecznymi, zmęczeniem, stresem, warunkami pracy, obciążeniem posturalnym, transportem ręcznym.

 

Praca dla absolwenta

ABSOLWENT kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY zdobywa wiedzę umożliwiającą:

 • podjęcie pracy na stanowisku starszego inspektora lub specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłowych każdej branży. 
  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704 z późniejszymi zmianami: Dz.U. 2004 nr 246 poz. 2468 oraz Dz.U. 2005 nr 117 poz. 986) specjaliści ds. bezpieczeństwa i higieny pracy muszą posiadać wyższe wykształcenie w tym kierunku
 • prowadzenie własnej działalność gospodarczej w zakresie BHP,
 • pracę w firmach szkoleniowych w dziale szkoleń z zakresu BHP,
 • pracę w laboratoriach badań środowiska pracy,
 • pracę w przedsiębiorstwach świadczących usługi projektowo-wdrożeniowe w zakresie ograniczania czynników szkodliwych w przemyśle,
 • pracę w oddziałach Państwowej Inspekcji Pracy,
 • pracę na stanowisku audytora warunków pracy,
 • pracę na stanowisku konsultanta, doradcy i dystrybutora elementów wyposażenia technicznego stanowisk pracy, linii produkcyjnych itp.,
 • podjęcie pracy w jednostkach naukowo-badawczych rozwijających nowe metody ochrony człowieka w środowisku pracy.

REKRUTACJA

KONTAKT

Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Mechaniczny

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
Kierunki studiów:
BHP (bezpieczeństwo i higiena pracy)
- inżynierskie
- magisterskie
IB (inżynieria bezpieczeństwa)
- inżynierskie
ul. Prof. Z.Szafrana 4
Sekretariat IIBNP
65-516 Zielona Góra

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 68 328 47 46
fax: 68 328 47 10