HOME

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy”

     

We wtorek, 10 czerwca 2014 r., w rektoracie UZ odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja „Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy” pod hasłem: „Ku pełnemu uczestnictwu w rynku pracy”. Organizatorami konferencji byli: Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy oraz Pełnomocnik Rektora UZ ds. Studentów Niepełnosprawnych (z ramienia UZ), a także Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Polskie Towarzystwo Profesjologiczne. Honorowy patronat nad konferencją objęli: Rektor UZ, prof. Tadeusz Kuczyński, Prezydent miasta Zielona Góra, p. Janusz Kubicki oraz p. Elżbieta Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prof. Wojciech Strzyżewski. Konferencję prowadzili profesorowie: B. Pietrulewicz i B. Ślusarz. Sprawny przebieg konferencji to zasługa dr M.A. Paszkowicz i dr M. Garbata.

W konferencji wzięło udział 50 osób. Wśród referentów byli przedstawiciele polskich ośrodków naukowych i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami z Radomia, Poznania, Wrocławia, Legnicy, Warszawy, a także goście z Ukrainy: prof. A.M. Hrynenko i mgr W. Kyryliuk z Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. W. Hetmana. Wystąpienia dotyczyły m.in. społecznego modelu niepełnosprawności (prof. A.M. Hrynenko), ekonomii społecznej (prof. J. Truszkowska), aktywności zawodowej osób z różnymi rodzajami dysfunkcji (dr K. Lis, dr J. Borek, mgr A. Wróblewski), faktów i mitów związanych z zatrudnianiem osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (mgr M. Rogalińska), możliwości wspierania zatrudnienia z Europejskiego Funduszu Społecznego (dr M. Olszewski). Podnoszono również kwestie związków kształcenia zawodowego z rynkiem pracy: możliwości wykorzystania e-learningu (prof. J. Olszewski), karier zawodowych absolwentów szkół wyższych (dr E. Giermanowska, dr J. Wojtaś). Uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami oraz dobrymi praktykami w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami (mgr R. Malinowski, mgr T. Buchwald, mgr M. Andrysiak, mgr inż. I. Kumor-Pilarczyk, mgr D. Dudała).

      

KONTAKT

Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Mechaniczny

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
Kierunki studiów:
BHP (bezpieczeństwo i higiena pracy)
- inżynierskie
- magisterskie
IB (inżynieria bezpieczeństwa)
- inżynierskie
ul. Prof. Z.Szafrana 4
Sekretariat IIBNP
65-516 Zielona Góra

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 68 328 47 46
fax: 68 328 47 10

Site tags

Słowa kluczowe strony:

studia bhp,

inżynieria bezpieczeństwa, UZ, Uniwersytet Zielonogórski,

bezpieczeństwo i higiena pracystudia bhp stacjonarne (dzienne), studia bhp zaoczne,

bhpbezpieczeństwo i higiena pracy, uprawnienia bhp, studia bhp podyplomowe, 

inspektor ds. bhp, starszy inspektor ds. bhp, główny specjalista ds. bhp,
Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, bhp, specjalista bhp, starszy specjalista bhp, główny specjalista ds. bhp.

praca bhp, warunki przyjęcia na studia, kierunki studiów stacjonarnych i zaocznych, studia pierwszego stopnia z tytułem inżyniera