HOME

STAŻ NAUKOWY W KIJOWIE

Maria Paszkowicz - Kijów 2015

W dniach 4-8 maja 2015 r. wraz z dr Marcinem Garbatem, Pełnomocnikiem Rektora UZ ds. Studentów Niepełnosprawnych, uczestniczyliśmy w stażu naukowym w Kijowskim Narodowym Ekonomicznym Uniwersytecie, KNEU (Kijów, Ukraina). Gościliśmy w Katedrze Zarządzania Personelem i Ekonomiki Pracy, której szefuje prof. Anatolii M. Kołot, prorektor ds. naukowo-pedagogicznych.

We wtorek, 5 maja, zapoznaliśmy się z pracą Centrum Relacji z Pracodawcami i Promocji Zatrudnienia Studentów „Perspektywa” – odpowiednika naszego Biura Karier. Centrum powstało w 1999 roku. Studenci mogą tu uzyskać pomoc w formie informacji o wolnych miejscach pracy, przygotowania dokumentów rekrutacyjnych, możliwościach samozatrudnienia. „Perspektywa” organizuje również targi pracy, konkursy, master-klasy, umożliwiając studentom kontakt z potencjalnymi pracodawcami.

Zwiedziliśmy także niewielkie muzeum KNEU, w którym prezentowane są archiwalia dotyczące przeszłości Uniwersytetu. W przyszłym roku KNEU będzie świętował 100-lecie działalności. Sporo miejsca poświęcono losom uczelni w czasie II wojny światowej. Patron uniwersytetu, Wadim Hetman, jeden ze znaczniejszych jego absolwentów, był inicjatorem stworzenia narodowej waluty.

Środa upłynęła pod znakiem seminariów naukowych. Pierwsze seminarium miało miejsce w Otwartym Międzynarodowym Uniwersytecie Rozwoju Człowieka „Ukraina”. To stosunkowo nowy, prywatny uniwersytet, wyróżniający się łączeniem funkcji edukacyjnych z intensywną rehabilitacją medyczno-społeczną. Na „Ukrainie” studiuje znaczny odsetek osób z niepełnosprawnościami. Ponieważ jego siedziba znajduje się w nowym budynku, który od początku był projektowany z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, więc osoby te mogą się swobodnie po nim przemieszczać. Studenci uniwersytetu – oprócz zdobywania kwalifikacji zawodowych – udzielają się sportowo i kulturalnie; wśród nich jest wielu nagrodzonych uczestników krajowych i międzynarodowych zawodów i paraolimpiad. Prace literackie studentów są publikowane w tematycznych zbiorach. Bardzo interesująca była dyskusja, która wywiązała się po seminarium, dotycząca doświadczeń polskich i ukraińskich głównie w zakresie problemów kształcenia zawodowego i dostępu osób z różnymi dysfunkcjami do zatrudnienia.

Po obiedzie uczestniczyliśmy w seminarium naukowym w Katedrze Zarządzania Personelem i Ekonomiki Pracy. Seminarium rozpoczęło się od prezentacji Zielonej Góry i Uniwersytetu Zielonogórskiego, następnie przedstawiliśmy polski system zabezpieczenia społecznego i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. W dalszej kolejności zaprezentowaliśmy strukturę i funkcjonowanie niepełnosprawnych studentów na UZ, w tym działalność Rady Studentów Niepełnosprawnych, a także Kapituły Wolontariatu Osób Niepełnosprawnych. Dyskusja dotyczyła także zmian w polskiej ścieżce rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli akademickich.

We czwartek, 7 maja, zwiedziliśmy specjalny ośrodek rehabilitacji zawodowej w Lutyczu pod Kijowem – Ogólnoukraińskie Centrum Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów przy Ministerstwie Polityki Społecznej Ukrainy. W tym ośrodku przygotowanie i/lub przekwalifikowanie zawodowe przechodzą osoby z poważniejszymi niepełnosprawnościami z całej Ukrainy. Jednorazowo w Centrum przygotowuje się do pracy około 130 osób. Przygotowanie zawodowe odbywa się m.in. w zawodach: hafciarka, pszczelarz, pedikiurzysta, manikiurzysta, szewc, szwaczka, ślusarz – mechanik samochodowy, sekretarka kierownika, operator komputerowy, rejestrator danych księgowych. Pracownicy opracowują dla nich indywidualne programy kształcenia i rehabilitacji społecznej i medycznej. Nauka trwa – w zależności od zawodu – od 5 do 10 miesięcy. W ramach rehabilitacji społecznej uczestnicy biorą też udział w różnych konkursach i zawodach, m.in. szachowych.

Trochę czasu poświęciliśmy również na zwiedzanie miasta. Podobnie jak Zielona Góra – Kijów jest miastem położonym na wzgórzach i bardzo zielonym. Ulubionym drzewem Kijowian jest kasztanowiec; na szczęście nie dotarł tam jeszcze szrotówek… W mieście jest wiele interesujących pod względem architektonicznym budynków; niestety większość wymaga remontu. Dotyczy to również dróg i mostów. Próbowaliśmy także słynny kijowski tort bezowy i ukraińskie czekolady – są pyszne.

 

[Maria Agnieszka Paszkowicz, 2015-05-19]

 

KONTAKT

Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Mechaniczny

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
Kierunki studiów:
BHP (bezpieczeństwo i higiena pracy)
- inżynierskie
- magisterskie
IB (inżynieria bezpieczeństwa)
- inżynierskie
ul. Prof. Z.Szafrana 4
Sekretariat IIBNP
65-516 Zielona Góra

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 68 328 47 46
fax: 68 328 47 10

Site tags

Słowa kluczowe strony:

studia bhp,

inżynieria bezpieczeństwa, UZ, Uniwersytet Zielonogórski,

bezpieczeństwo i higiena pracystudia bhp stacjonarne (dzienne), studia bhp zaoczne,

bhpbezpieczeństwo i higiena pracy, uprawnienia bhp, studia bhp podyplomowe, 

inspektor ds. bhp, starszy inspektor ds. bhp, główny specjalista ds. bhp,
Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, bhp, specjalista bhp, starszy specjalista bhp, główny specjalista ds. bhp.

praca bhp, warunki przyjęcia na studia, kierunki studiów stacjonarnych i zaocznych, studia pierwszego stopnia z tytułem inżyniera