Cele konferencji

Cele konferencji

  1. Interdyscyplinarna analiza zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami oraz współzależ- nościami między nimi.
  2. Upowszechnienie krajowego dorobku naukowo-badawczego dotyczącego funkcjonowania polskiego systemu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, wymiana poglądów i doświadczeń.
  3. Wymiana praktycznych doświadczeń w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej.