Obszary problemowe konferencji

Obszary problemowe konferencji

1. Rehabilitacja społeczna i zawodowa oraz zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami – teoria i praktyka.

2. Funkcjonowanie polskiego systemu rehabilitacji zawodowej i zatrudniania – sukcesy i porażki.

3. Finansowanie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami – koszty systemu.

4. Związki między rehabilitacją społeczną i aktywnością zawodową osób z niepełnosprawnościami.

5. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami poprzez szeroko pojętą rehabilitację.

6. Rehabilitacja społeczna i zawodowa oraz zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami w Polsce i na świecie.

7. Społeczne i ekonomiczne korzyści funkcjonowania systemu rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

8. Historyczne uwarunkowania rehabilitacji społecznej i zawodowej w Polsce i na świecie.

9. Kształt przyszłego systemu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

10. Międzynarodowy kontekst rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia. Do udziału w konferencji zapraszamy naukowców, teoretyków i praktyków, przedstawicieli biznesu, władz samorządowych, podmiotów publicznych, organizacji pozarządowych, wykładowców, doktorantów i studentów, osoby z niepełnosprawno- ściami oraz inne osoby zainteresowane tą tematyką. Przewidujemy udział w konferencji naukowców z ośrodków akademickich z Polski i zagranicy.