Komitet Naukowy

Komitet Naukowy

 1. prof. dr hab. Bogusław Pietrulewicz, Uniwersytet Zielonogórski – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, Uniwersytet Zielonogórski
 3. prof. dr hab. Ewa Giermanowska, Uniwersytet Warszawski
 4. prof. dr Anatolii Hrynenko, Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. W. Hetmana, Kijów
 5. prof. dr hab. Adam Kubów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 6. prof. dr hab. Jerzy Olszewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 7. prof. dr hab. Liudmyla Serdiuk, Instytut Psychologii NAPS Ukrainy im. G.S. Kostyuka, Kijów
 8. prof. dr hab. Bogdan Ślusarz, Uniwersytet Zielonogórski
 9. prof. dr hab. Maciej Żukowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 10. dr inż. Andrzej Barczyński, Politechnika Częstochowska
 11. dr Marcin Garbat, Uniwersytet Zielonogórski
 12. dr Jerzy Kaźmierczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 13. dr Aneta Klementowska, Uniwersytet Zielonogórski
 14. dr Maria Agnieszka Paszkowicz, Uniwersytet Zielonogórski