HOME

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Konferencja Naukowa Osoby z niepelnosprawnosciami 2016 09 19W poniedziałek, 19 września 2016 r., miała miejsce na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU PRACY”. Tematem przewodnim było 25-lecie systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Polsce. Organizatorami konferencji z ramienia UZ byli:

 • Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy,
 • Pełnomocnik Rektora UZ ds. Studentów Niepełnosprawnych,
 • Polskie Towarzystwo Profesjologiczne,
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze.

Na konferencję nadesłano łącznie 48 zgłoszeń z 17 jednostek naukowych z takich miast, jak: Częstochowa, Gdańsk, Katowice, Kraków, Legnica, Lublin, Łódź, Poznań, Radom, Szczecin, Warszawa, Zielona Góra, w tym 4 zagranicznych (Ukraina: Kijów – 3 jednostki, Równe – 1 jednostka). W konferencji uczestniczyło łącznie około 60 osób, w tym goście z Ukrainy, przedstawiciele władz miasta i reprezentanci organizacji pozarządowych, z którymi współpracuje uniwersytet. Konferencję wsparł wieloletni sponsor, przedsiębiorstwo LUG Light Factory z Zielonej Góry.

Zgłoszone referaty obejmowały szeroko pojętą problematykę rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Dotyczyły one m.in. następujących kwestii:

 • oceny funkcjonowania systemu rehabilitacji społeczno-zawodowej i zatrudniania (M.A. Paszkowicz, A. Barczyński) oraz jego wybranych elementów (J. Truszkowska, M. Garbat, A. Klementowska, E. Sobolewska-Poniedziałek, R. Zielonka);
 • zmian prawnych w minionym ćwierćwieczu (M. Myśliwiec, J. Borek);
 • możliwości wykorzystania środków międzynarodowych do wspierania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami (B. Ślusarz);
 • przedsiębiorczości osób z niepełnosprawnościami (J. Wojtaś);
 • procesów rozwoju społeczno-zawodowego jednostki (B. Pietrulewicz), w szczególności z punktu widzenia psychologii (O. Chykhantsova, N. Volodarska, L. Serdiuk);
 • zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych do przełamywania barier społeczno-zawodowych osób z niepełnosprawnościami (I. Tulashvili, E. Baron-Polańczyk, P. Krupa, B. Smorczewska-Mickiewicz);
 • przykładów zagranicznych dobrych praktyk w zakresie rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami (D. Kobus-Ostrowska, M. Olszewski);
 • problemów związanych ze specyfiką rehabilitacji uczestników konfliktu zbrojnego na Ukrainie (V. Kirilyuk).

W trakcie obrad miała również miejsce dyskusja poświęcona sukcesom i porażkom dotychczasowej polityki w zakresie aktywizacji i rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami w minionym ćwierćwieczu. Dyskutowano m.in. na temat istniejących możliwości oceny skuteczności i efektywności działań podejmowanych w ramach systemu wsparcia; kosztów tych działań; problemów z konstruowaniem adekwatnych wskaźników społecznych.

Konferencji towarzyszyła wystawa publikacji książkowych pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego, w szczególności Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, poświęconych osobom z niepełnosprawnościami i ich funkcjonowaniu w społeczeństwie, a także IV Seminarium Polsko-Ukraińskie.

Seminarium odbyło się we wtorek, 20 września, i było poświęcone tematyce współpracy międzynarodowej w sferze naukowo-badawczej. W seminarium uczestniczyło 16 osób, w tym: goście z Ukrainy (prof. Iurii Tulashvili, dr Olena Chykhantsova, dr Nataliia Volodarska, mgr Volodymyr Kirilyuk), kierownik Biura Karier UZ, mgr Lilia Smoła, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, prof. Bogdan Ślusarz, pracownicy naszego Instytutu. Dokonano przeglądu dotychczasowych osiągnięć: podpisanie umów o współpracy z Kijowskim Narodowym Uniwersytetem Ekonomicznym (KNEU) oraz Otwartym Uniwersytetem Rozwoju Człowieka „Ukraina” (UU) (Kijów, Ukraina); publikacje naukowe w czasopismach uczelni partnerskich („Problemy Profesjologii”; „Social'no-Trudovi Vidnosini: Teoriâ ta Praktika (Zbirnik Naukovih Prac)”; przygotowanie wspólnej pracy zbiorowej z cyklu „Człowiek – Społeczeństwo – Gospodarka”, tom 3: Godna praca. Podjęto rozmowy na temat podpisania umowy partnerskiej z Narodowym Uniwersytetem Gospodarki Wodnej i Zasobów Naturalnych (Równe, Ukraina). Podsumowano kolejny etap realizacji międzynarodowego projektu badawczego „Przedsiębiorczość w opinii studentów wyższych uczelni Polski i Ukrainy” (uczelnie partnerskie: UZ, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny, Otwarty Uniwersytet Rozwoju Człowieka „Ukraina”). Następnie odbyły się warsztaty projektowe poświęcone metodyce zastosowania zbiorów rozmytych w naukach społecznych. Warsztaty poprowadzili: dr Piotr Dworniczak z Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej oraz dr Aleksandra Rutkowska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 

 

 

dr Maria Agnieszka Paszkowicz

 

KONTAKT

Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Mechaniczny

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
Kierunki studiów:
BHP (bezpieczeństwo i higiena pracy)
- inżynierskie
- magisterskie
IB (inżynieria bezpieczeństwa)
- inżynierskie
ul. Prof. Z.Szafrana 4
Sekretariat IIBNP
65-516 Zielona Góra

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 68 328 47 46
fax: 68 328 47 10

Site tags

Słowa kluczowe strony:

studia bhp,

inżynieria bezpieczeństwa, UZ, Uniwersytet Zielonogórski,

bezpieczeństwo i higiena pracystudia bhp stacjonarne (dzienne), studia bhp zaoczne,

bhpbezpieczeństwo i higiena pracy, uprawnienia bhp, studia bhp podyplomowe, 

inspektor ds. bhp, starszy inspektor ds. bhp, główny specjalista ds. bhp,
Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, bhp, specjalista bhp, starszy specjalista bhp, główny specjalista ds. bhp.

praca bhp, warunki przyjęcia na studia, kierunki studiów stacjonarnych i zaocznych, studia pierwszego stopnia z tytułem inżyniera