II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY MAGISTERSKIE

MAGISTERSKIE BHP [BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY]

STUDIA II-GO STOPNIA DZIENNE I ZAOCZNE (1,5-ROCZNE MAGISTERSKIE)

Studia magisterskie bhp | Zielona Góra

 

Wymagania prawne dla specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704 z późniejszymi zmianami: Dz.U. 2004 nr 246 poz. 2468 oraz Dz.U. 2005 nr 117 poz. 986) specjaliści ds. bezpieczeństwa i higieny pracy muszą posiadać wyższe wykształcenie w tym kierunku !

 

Nasze doświadczenie w kształceniu pracowników służby BHP

Kształcimy studentów w zakresie ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy od 1998 roku. Studenci zdobywali wiedzę i uprawnienia w tym zakresie podejmując naukę na studiach inżynierskich I stopnia BHP, specjalnościach Inżynieria Środowiska Pracy, Ergonomia w gospodarce oraz studiach podyplomowych. Nieprzerwanie i z dużym powodzeniem kształcimy kadry dla gospodarki.

 

Przedmioty kierunkowe prowadzone na studiach

 • Metody i systemy zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem w środowisku pracy
 • Bezpieczeństwo procesowe
 • Ekonomika przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Metody pracy służby bhp
 • Antropometria i ergonomia
 • Analiza i ocena zagrożeń w środowisku pracy
 • Charakterystyka zagrożeń chemicznych i biologicznych w środowisku pracy
 • Metody zwalczania zagrożeń
 • Metodyka szkoleń w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Komputerowe wspomaganie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Metodyka badań ergonomicznych
 • Wybrane problemy technicznego bezpieczeństwa pracy
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Kształtowanie mikroklimatu w pomieszczeniach pracy
 • Bezpieczeństwo pracy w procesach produkcyjnych 
 • Komputerowo wspomagana diagnoza i projektowanie ergonomiczne
 • Bezpieczeństwo człowieka w systemach zautomatyzowanych 

 

Zdobyta wiedza podczas studiów

W ramach Studiów BHP / BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY realizowane są między innymi przedmioty, w obszarze których student zdobywa następujące kompetencje:

Przedmiot

Kompetencje w zakresie

Antropometria i ergonomia

Umiejętności w zakresie pomiaru cech antropometrycznych i oceny cech jakościowych człowieka, rozwiązywania problemów dotyczących ergonomii koncepcyjnej i korekcyjnej w odniesieniu do środowiska pracy.

Metody i systemy zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem w środowisku pracy

Umiejętność w zakresie projektowania, wdrażania i eksploatacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, biegle stosuje metody pracy służby bhp i potrafi prowadzić dochodzenia powypadkowe.

Metodyka badań ergonomicznych

Potrafi zastosować w praktyce metody ergonomiczne, korygować istniejące rozwiązania techniczne oraz pracować koncepcyjnie wykorzystując szeroką wiedzę z zakresu ergonomii i bezpieczeństwa pracy.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Biegle stosuje metody pracy służby bhp i potrafi prowadzić dochodzenia powypadkowe. Umie analizować przyczyny zdarzeń wypadkowych, szacować koszty przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem czynników społecznych w ramach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Analiza i ocena zagrożeń w środowisku pracy

Umiejętność w zakresie pomiaru, analizy oraz oceny poziomu zagrożeń i ryzyka zawodowego, wynikającego z oddziaływania czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Metody zwalczania zagrożeń

Posiada umiejętności w zakresie stosowania metod i technik zapobiegania, redukcji i eliminacji zagrożeń w środowisku pracy.

Komputerowe wspomaganie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Umie wykorzystać techniki komputerowe i programy w wykonywaniu zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Praca dla absolwenta

ABSOLWENT kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY zdobywa wiedzę umożliwiającą:
 • podjęcie pracy na stanowisku starszego inspektora lub specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłowych każdej branży. 
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704 z późniejszymi zmianami: Dz.U. 2004 nr 246 poz. 2468 oraz Dz.U. 2005 nr 117 poz. 986) specjaliści ds. bezpieczeństwa i higieny pracy muszą posiadać wyższe wykształcenie w tym kierunku
 • prowadzenie własnej działalność gospodarczej w zakresie BHP,
 • pracę w firmach szkoleniowych w dziale szkoleń z zakresu BHP,  
 • pracę w laboratoriach badań środowiska pracy, 
 • pracę w przedsiębiorstwach świadczących usługi projektowo-wdrożeniowe w zakresie ograniczania czynników szkodliwych w przemyśle,
 • pracę w oddziałach Państwowej Inspekcji Pracy,
 • pracę na stanowisku audytora warunków pracy, 
 • pracę na stanowisku konsultanta, doradcy i dystrybutora elementów wyposażenia technicznego stanowisk pracy, linii produkcyjnych itp.,
 • podjęcie pracy w jednostkach naukowo-badawczych rozwijających nowe metody ochrony człowieka w środowisku pracy.

 

 

 

KONTAKT

Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Mechaniczny

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
Kierunki studiów:
BHP (bezpieczeństwo i higiena pracy)
- inżynierskie
- magisterskie
IB (inżynieria bezpieczeństwa)
- inżynierskie
ul. Prof. Z.Szafrana 4
Sekretariat IIBNP
65-516 Zielona Góra

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 68 328 47 46
fax: 68 328 47 10