BADANIA

BADANIA


  Badania statutowe prowadzone w Instytucie:
"Modelowanie materiałów środowiska pracy i procesów edukacyjnych"

    Zakład Profesjologii - Problematyka badawcza Zakładu koncentruje się na dwóch głównych obszarach. Pierwszy obejmuje różne aspekty edukacji techniczno-informatycznej i zawodowej i kształcenie nauczycieli w tej dziedzinie. Drugi, to problemy orientacji i poradnictwa zawodowego oraz rozwoju zawodowego człowieka, rynku pracy i zatrudnienia. Mieszczą się tu zarówno problemy realizowane zespołowo, jak i indywidualnie, związane z przygotowywanymi pracami promocyjnymi.

     
    Zakład Bezpieczeństwa Systemów Technicznych - Przedmiotem badań są problemy ekologiczne, technologiczne, projektowe  w wytwarzaniu części maszyn. Nowoczesne sposoby pozyskiwania energii odnawialnej i ich wpływ na środowisko. Matematyczne modele różnych obiektów technicznych, hydraulicznych, ruchomych robotów. Modelowanie systemów sterowania technicznymi obiektami. Neuronowe modelowanie systemów. Modelowanie systemów ze zmienną strukturą dla złożonych obiektów technicznych ze zmiennymi parametrami. Komputerowe systemy sterowania obiektami ruchomymi. Modelowanie zjawiska przepływu ciepła i wilgoci przez drewno i tworzywa drewnopochodne. Konstrukcje i eksploatacje narzędzi , obrabiarek skrawających do drewna oraz tworzyw drewnopochodnych pod kątem dokładności obróbki, sił skrawania oraz zużycia ostrzy skrawających. Technologie konwersji surowców bioodnawialnych na cele energetyczne. Oznaczenie właściwości fizyczno - mechanicznych biopaliw stałych z wykorzystaniem znormalizowanych metod analitycznych. Ekonomiczne i ergonomiczne aspekty procesów produkcyjnych w zakładach drzewnych. Optymalizacja procesów obróbczych drewna. Modelowanie i badanie parametrów eksploatacyjnych instalacji pneumatycznego odwiórowywania.
     
    Zakład Ergonomii - Przedmiotem badań są problemy związane z ergonomicznym kształtowaniem środowiska pracy, głównie pod kątem promocji zdrowia oraz efektywnego wykorzystania obiektów technicznych przez pracowników. Prace koncentrują się między innymi na obiektywnej i subiektywnej ocenie ryzyka zawodowego i jego wpływu na poziom zmęczenia psychofizycznego. Problemy najistotniejsze, to badanie skutków oddziaływania hałasów infradźwiękowych i niskoczęstotliwościowych oraz poziomu zapylenia na człowieka, a także optymalizacja konfiguracji stanowiska komputerowego zależnie od jego przeznaczenia.

     
  

 

KONTAKT

Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Mechaniczny

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
Kierunki studiów:
BHP (bezpieczeństwo i higiena pracy)
- inżynierskie
- magisterskie
IB (inżynieria bezpieczeństwa)
- inżynierskie
ul. Prof. Z.Szafrana 4
Sekretariat IIBNP
65-516 Zielona Góra

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 68 328 47 46
fax: 68 328 47 10