ZAKŁAD PROFESJOLOGII

Zakład Profesjologii

 

Stopień / Tytuł

Imię i nazwisko

E-mail

Pokój

dr hab.

Eunika Baron–Polańczyk - Kierownik zakładu, prof. UZ

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

206 A11
dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 128 A10
dr Ryszard Matysiak Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 122 A11
dr  Maria Agnieszka Paszkowicz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 103 A11
dr Aneta Klementowska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 102 A11

 


Doktoranci Wydziału Mechanicznego, studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego, Politechniki Wrocławskiej oraz Politechniki Poznańskiej biorą udział w projekcie pod nazwą "Młodzieżowe projekty dla Niepodległej - Warsztaty z zarządzenia projektami" realizowanym w ramach zadania "Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe". Zajęcia prowadzą trenerzy, certyfikowani eksperci w dziedzinie zarządzania projektami Piotr Filipiuk i Dariusz Polańczyk z TenStep Western Poland, Arkadiusz Stawczyk ze Staark Project oraz dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, Profesor UZ, która jest koordynatorem projektu. Cykl warsztatów prezentuje wybrane elementy metodyk zarządzania projektami. Program warsztatów jest zgodny z PMBOK Guide (ang. A Guide to the Project Management Body of Knowledge) – zbiorem dobrych praktyk w dziedzinie zarządzania projektami zebranych, publikowanych i systematycznie aktualizowanych przez Project Management Institute. Przedstawione zostaną również metodyki zwinne (Scrum), jako narzędzia komplementarne do klasycznych metodyk typu kaskadowego (PMBOK, PRINCE2, TENSTEP) oraz rozwiązania hybrydowe.

 

Zobacz fotorelację

Film z warsztatów

 


 

visegrad fund

Informujemy, że realizujemy specjalną edycję projektu ICT in Educational Design – Processes, Materials, Resources (ICTinED Visegrad Edition), która współfinansowana jest małym grantem nr 11540556 Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.
Szczegóły na stronie projektu: www.ictined.eu

 


Seminaria Zakładu Profesjologii planowane są na każdą ostatnią środę miesiąca (g. 10.30)

2019

 

30.01.2019

dr Maria Agnieszka Paszkowicz

Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami w bankach na przykładzie podmiotów polskich i rosyjskich

 

27.02.2019

dr Aneta Klementowska

Rynek pracownika’ czy ‘rynek pracodawcy’ – aktualne tendencje

 

27.03.2019

dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ

Źródła wiedzy i umiejętności w zakresie ICT (raport z badań)

 

24.04.2019

dr Ryszard Matysiak

Elementy statystyki w badaniach społecznych

 

29.05.2019

dr Maria Agnieszka Paszkowicz

Migracje zarobkowe Ukraina – Polska

 

26.06.2019

dr Aneta Klementowska

Szkolne doradztwo zawodowe w myśl nowej reformy edukacyjnej

 

2018

 

31.01.2018

dr Maria Agnieszka Paszkowicz

Swoboda wyboru na rynku pracy w świetle badań zatrudnialności osób z niepełnosprawnościami

 

28.02.2018

dr Aneta Klementowska

Szkolne doradztwo zawodowe w myśl reformy systemu oświaty (2017/2018)

 

28.03.2018

dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ

Szkoła naukowa w koncepcji rozwoju praktyków nauki

 

25.04.2018

dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ

Diagnozowanie kompetencji informacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie wykorzystywania ICT (model – koncepcja badań własnych)

 

30.05.2018

dr Ryszard Matysiak

Wybrane zagadnienia z zakresu planowania pomiaru statystycznego

 

26.06.2018

dr Maria Agnieszka Paszkowicz

Koncepcja badań migracji zarobkowych

 

28.11.2018

dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ

Przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych w hierarchii ważności działań dzieci i młodzieży w świecie ICT – w opinii uczniów i nauczycieli (raport z badań)

 

18.12.2018

dr Ryszard Matysiak

Elementy statystyki w badaniach inżynierskich

 

2017

 

25.01.2017

dr Maria Agnieszka Paszkowicz
Zatrudnialność osób z niepełnosprawnościami – założenia teoretyczne badań

 

22.02.2017

dr Aneta Klementowska
„Barometr zawodów” – prognoza zapotrzebowania na rynku pracy

 

29.03.2017

dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ
Człowiek w przestrzeni pracy

 

26.04.2017

dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
ICT in Educational Design – Processes, Materials, Resources (założenia badawcze)

 

31.05.2017

dr Ryszard Matysiak
Modelowanie i symulacje w naukach społecznych

 

28.06.2017

dr Maria Agnieszka Paszkowicz
Zatrudnialność osób z niepełnosprawnościami w świetle badań własnych

 

27.09.2017

dr Aneta Klementowska
Aktywność gimnazjalistów w aspekcie wyborów drogi edukacyjno-zawodowej (raport z badań)

 

25.10.2017

dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ
Aktualne problemy badań profesjologicznych

 

29.11.2017

dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ

Wytwory techniki a budowanie wiedzy w środowisku sieciowym

 

20.12.2017

dr Ryszard Matysiak

Metody statystyczne stosowane w naukach społecznych

 

2016

 

 

27.01.2016

dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ

Budowanie wiedzy w edukacji z perspektywy konstruktywizmu

 

24.02.2016

dr Aneta Klementowska

Działania podejmowane w ramach Lubuskiego Paktu na Rzecz Zatrudnienia

 

29.03.2016

dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ

Kształtowanie potencjału zawodowego pracowników

 

27.04.2016

dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ

ICT in Educational Design – Processes, Materials, Resources (założenia teoretyczne)

 

25.05.2016

dr Ryszard Matysiak

Ocena zależności pomiędzy dwiema zmiennymi (populacjami) z zastosowaniem podstawowych metod statystycznych

 

29.06.2016

dr Maria Agnieszka Paszkowicz

Relacja z realizacji badań naukowych na Ukrainie dotyczących kształcenia studentów z niepełnosprawnościami

 

28.09.2016

dr Aneta Klementowska

Poradnictwo zawodowe w województwie lubuskim - analiza projektu w ramach prac zespołu do spraw monitorowania i ewaluacji

 

26.10.2016

dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ

Człowiek w środowisku pracy

 

21.12.2016

dr Ryszard Matysiak
Metody statystyczne w naukach społecznych

 

30.11.2016

dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
ICT in Educational Design – Processes, Materials, Resources (rezultaty Visegrad Edition; Scientific Workshop in Zielona Góra)

 

2015

 

 

25.02.2015

dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ

Perspektywy rozwoju zawodowego pracowników naukowo-dydaktycznych na uczelniach wyższych

 

25.03.2015

dr Ryszard Matysiak

Statystyczna analiza wyników badań (cykl spotkań)

 

29.04.2015

dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ

ICT – kulturowo wartościowe narzędzie kognitywne (w kontekście konstruktywizmu społeczno-kulturowego)

 

27.05.2015

dr Aneta Klementowska

Współczesne wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe

 

24.06.2015

dr Maria Agnieszka Paszkowicz

Polskie dziedzictwo kulturowe na Ukrainie – cmentarz wojenny w Podkamieniu

 

30.09.2015 

dr Bogdan Tropak

Realizacja sieci neuronowych przy użyciu środowiska programistycznego Delphi

 

28.10.2015 

dr Maria Agnieszka Paszkowicz

Realizacja międzynarodowego projektu naukowo-badawczego "Przedsiębiorczość w opinii studentów szkół wyższych Polski i Ukrainy"

 

25.11.2015 

dr Ryszard Matysiak

Stosowanie testów statystycznych w badaniach społecznych

 

2014

 

28.05.2014

dr Ryszard Matysiak

Statystyczna analiza wyników badań (cykl spotkań)

 

25.06.2014

dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ

Uczenie się wspomagane metodami i narzędziami ICT w perspektywie dyskursu konektywistycznego

 

24.09.2014

dr Aneta Klementowska

Partnerstwo lokalne na rzecz poradnictwa zawodowego w województwie lubuskim - teoria i praktyka

 

29.10.2014

dr Maria Agnieszka Paszkowicz

Osoby z niepełnosprawnościami i praca: sprzężenia zwrotne

 

26.11.2014

dr Bogdan Tropak

1. Aproksymacyjna metoda drugiego rzędu rozwiązywania równań nieliniowych.

2. Realizacja sieci neuronowych przy użyciu środowiska programistycznego Delphi.

 

15.12.2014

dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ

Kształtowanie potencjału zawodowego pracowników


 

 

Konferencja „UNIWERSALIZM PRACY LUDZKIEJ”

W dniach 24-25 maja 2018 roku odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa, nt. „Uniwersalizm pracy ludzkiej. Praca jako wyznacznik egzystencji człowieka” organizowana przez Instytut Pracy Socjalnej, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Nasz udział obejmował: 1) przewodniczenie obradom Sekcji 4 –„Drogi i rozdroża kariery zawodowej młodego pokolenia” oraz prezentacja tematu „Diagnozowanie kompetencji informacyjnych uczniów w zakresie wykorzystywania ICT” (dr hab. prof. UZ Eunika Baron-Polańczyk); 2) prezentacja tematu „Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością na polskim rynku pracy – możliwości i rzeczywiste funkcjonowanie” (dr Maria Paszkowicz); 3) prezentacja tematu „Pokolenie Y a poradnictwo zawodowe w sieci” (dr Aneta Klementowska). Teksty zostaną opublikowane w czasopismach.

 

[E. Baron-Polańczyk 30.05.2018]

IX SYMPOZJUM POLSKO-UKRAIŃSKIE, Przedsiębiorczość jako podstawa mobilności zawodowej

IX SYMPOZJUM POLSKO-UKRAIŃSKIE „Przedsiębiorczość jako podstawa mobilności zawodowej” Uniwersytet Zielonogórski, 18.10.2018.

 

19 października 2018 roku odbyło się IX Sympozjum Polsko-Ukraińskie pod hasłem „Przedsiębiorczość jako podstawa mobilności zawodowej”, zorganizowana przez Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Wydziału Mechanicznego UZ. Nasz udział obejmował: 1) przewodniczenie obradom sesji plenarnej oraz prezentacja dotychczasowych osiągnięć w realizacji współpracy polsko-ukraińskiej (w szczególności podsumowanie projektu naukowo-badawczego „Przedsiębiorczość w opinii studentów wyższych uczelni Polski i Ukrainy” oraz projektu wydawniczego „Człowiek – Społeczeństwo – Gospodarka”) – dr Maria Agnieszka Paszkowicz; 2) współprowadzenie warsztatów metodycznych, mających na celu opracowanie wstępnych założeń badań empirycznych dotyczących migracji zarobkowych Ukraińców do Polski (dr Maria Agnieszka Paszkowicz); 3) udział w dyskusji nad założeniami badań migracji zarobkowych (dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ; dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ; dr Aneta Klementowska). Wyznaczono również pierwsze etapy prac nad opracowaniem szczegółów projektu.

 

[Maria A. Paszkowicz, 20.10.2018]

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU PRACY

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU PRACY.

„Stulecie polskiej polityki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami” Uniwersytet Zielonogórski, 18.10.2018.

 

18 października 2018 roku odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy: Stulecie polskiej polityki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami”, zorganizowana przez Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Wydziału Mechanicznego UZ przy współpracy z Pełnomocnikiem Rektora UZ ds. Studentów Niepełnosprawnych. Nasz udział – oprócz organizacji konferencji – obejmował: 1) przewodniczenie obradom sesji plenarnej – dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ; 2) przewodniczenie obradom Panelu I oraz prezentacja tematu „Sieciowy model wsparcia osób z niepełnosprawnościami – perspektywa trans humanizmu” (dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ); 3) przewodniczenie obradom Panelu II oraz prezentacja tematu „Osoby z niepełnosprawnościami w bankach: analiza porównawcza Polska – Rosja” (dr Maria Agnieszka Paszkowicz); 4) prezentacja tematu „Osoby z niepełnosprawnościami a edukacyjne wyzwania rynku pracy” (dr Aneta Klementowska); 5) prezentacja tematu „Funkcjonowanie na rynku pracy i regionalna polityka zdrowotna względem osób wymagających tlenoterapii i/lub wentylacji mechanicznej” (dr inż. Renata Kasperska).

 

[Maria A. Paszkowicz, 19.10.2018]

EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA

W dniach 24-26 września 2018 roku odbyła się XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: Edukacja – Technika – Informatyka, organizowana przez Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego przy współpracy m.in. z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z Warszawy. Nasz udział obejmował: 1) przewodniczenie obradom sekcji – Panel „Wybrane problemy zastosowań ICT w edukacji” oraz prezentacja tematu „Źródła wiedzy i umiejętności w zakresie ICT (raport z badań)” (dr hab. prof. UZ Eunika Baron-Polańczyk); 2) prezentacja tematu „Kształcenie inżynierów w epoce IOT” (dr inż. Piotr Gawłowicz); 3) prezentacja tematu „Reforma szkolnictwa zawodowego a potrzeby współczesnego rynku pracy” (dr Aneta Klementowska). Teksty zostaną opublikowane w czasopiśmie, kwartalniku naukowym pt. „Edukacja – Technika – Informatyka”, Wyd. UR.

[E. Baron-Polańczyk, P. Gawłowicz, A. Klementowska 28.09.2018]

Konferencja Naukowa „OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – NIEWYKORZYSTANY KAPITAŁ

Konferencja Naukowa „OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – NIEWYKORZYSTANY KAPITAŁ. (NIE)PEŁNOSPRAWNY W BIZNESIE” W dniu 19 kwietnia 2018 r. w Poznaniu miała miejsce kolejna konferencja naukowa organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Katedra Pracy i Polityki Społecznej i Pełnomocnik Rektora UEP ds. Osób Niepełnosprawnych) oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod hasłem „OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – NIEWYKORZYSTANY KAPITAŁ. (NIE)PEŁNOSPRAWNY W BIZNESIE”. W trakcie konferencji Uniwersytet Zielonogórski reprezentowali dr Maria Agnieszka Paszkowicz oraz Pełnomocnik Rektora UZ ds. Studentów Niepełnosprawnych, dr Marcin Garbat. W pierwszej sesji plenarnej dr Paszkowicz wystąpiła z prezentacją „Zatrudnialność osób z niepełnosprawnościami w świetle badań empirycznych”. Wystąpienie dr Garbata miało miejsce w drugiej sesji plenarnej i dotyczyło przedsiębiorczości osób z niepełnosprawnościami – mieszkańców województwa lubuskiego.

 

[Maria A. Paszkowicz]

Technology Education as a Part of Common Education

W dniach 9-10 października 2017 roku odbyła się 33 Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: Technology Education as a Part of Common Education, organizowana przez Technology Education as a Part of Common Education, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Słowacja). Mój udział obejmował: 1) przewodniczenie obradom sekcji problemowej ”ICT in Education” oraz prezentacja tematu: INTERESTS OF STUDENTS OF TECHNICAL AND INFORMATIC EDUCATION (RESEARCH REPORT). Tekst zostanie opublikowane w czasopiśmie naukowym pt. „Technika a Vzdelávanie” 2017, nr 2. Podczas seminarium, które odbyło się na Wydziale Nauk Przyrodniczych UMB uzgodniono wstępnie plan wspólnych badan w ramach projektu o roboczej nazwie „Best Practices in Technical and IT Education – Comparative Studies of V4 Group”.

 

[E. Baron-Polańczyk, 13.10.2017]

EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA

W dniach 26-27 września 2017 roku odbyła się XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: Edukacja – Technika – Informatyka, organizowana przez Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego przy współpracy m.in. z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z Warszawy. Nasz udział obejmował: 1) przewodniczenie obradom sekcji – Panel I. „Problemy edukacji informatycznej” oraz prezentacja tematu „Wytwory techniki a budowanie wiedzy w środowisku sieciowym” (dr hab. prof. UZ Eunika Baron-Polańczyk); 2) prezentacja tematu „Przygotowanie zawodowe inżyniera dla przemysłu 4.0” (dr inż. Piotr Gawłowicz). Teksty zostaną opublikowane w czasopiśmie, kwartalniku naukowym pt. „Edukacja – Technika – Informatyka”, Wyd. UR.

 

[E. Baron-Polańczyk, P. Gawłowicz, 03.10.2017]

FORUM POLSKO-UKRAIŃSKIE / UKRAIŃSKO-POLSKIE W BYDGOSZCZY

W dniach 19-21 września członkowie Zakładu Profesjologii, prof. B. Pietrulewicz, prof. E. Baron-Polańczyk i dr M.A. Paszkowicz, uczestniczyli w VII Naukowym Forum Polsko-Ukraińskim/Ukraińsko-Polskim, którego tematem była „Edukacja dla przyszłości”. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Obrady toczyły się w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz w głównym campusie UKW. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień w ramach obrad plenarnych, jak również pracować w zespołach problemowych. W Forum brało udział około 80 osób, w tym około 30 gości z Ukrainy. W trakcie pobytu pracownicy Zakładu Profesjologii nawiązali nowe kontakty z przedstawicielami różnych uczelni ukraińskich.

 

[M.A.Paszkowicz]

Spotkanie Zespołu ds. monitorowania i ewaluacji

Dnia 08 września 2017 roku, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu, odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. monitorowania i ewaluacji. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele dziewięciu lubuskich instytucji partnerskich, w tym dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ i dr Aneta Klementowska z Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy (Zakład Profesjologii). W trakcie obrad zespołu: 1) przedyskutowano kwestie związane z aktualizacją „Mapy poradnictwa zawodowego”; 2) ustalono ostateczną wersję kwestionariusza ankiety, której celem jest pozyskanie informacji, od poszczególnych partnerów, na temat funkcjonowania Forum Poradnictwa Zawodowego (przygotowano również list przewodni); 3) zaprezentowano działania, zaplanowane przez poszczególne instytucje, na Ogólnopolski Tydzień Kariery; 4) ustalono prelegentów na roczne spotkanie Partnerstwa; 5) wybrano wicelidera Zespołu. Ustalono termin i miejsce kolejnego spotkania, tj.: 26.01.2018 roku – Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze.

 

[Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska]

PROFERG 2017

W dniach 19-20 czerwca 2017 roku odbył się IV  KONGRES PROFESJOLOGICZNY – PROFERG 2017 „Człowiek i przestrzeń pracy w kontekście nauk o pracy”. Pracownicy Zakładu Profesjologii: 1) byli członkami komitetu naukowego: dr hab. E. Baron-Polańczyk, prof. UZ; dr hab. B. Pietrulewicz, prof. UZ oraz komitetu organizacyjnego: dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ; dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ; dr Aneta Klementowska; dr Maria Agnieszka Paszkowicz; 2) aktywnie uczestniczyli w obradach plenarnych oraz panelach dyskusyjnych. Główne obszary problemowe Kongresu skoncentrowane zostały na następujących kwestiach: 1) nauki o pracy wobec kształtowania aktywności pracowników i organizacji; 2) kapitał intelektualny i społeczny wobec wyzwań współczesnej gospodarki; 3) przygotowanie kadr dla rozwijającej się gospodarki; 4) ergonomiczne kształtowanie środowiska pracy; 5) zintegrowane bezpieczeństwo środowiska; 6) rozwój zawodowy pracowników oraz ich dążenie do kariery; 7) wspomaganie procesu rozwoju potencjału zawodowego pracowników; 8) rynek pracy i zatrudnienia wobec wyzwań społeczno-gospodarczych i cywilizacyjnych; 9) problemy wykluczenia z edukacji i rynku pracy. Więcej informacji na stronie: http://proferg.iibnp.uz.zgora.pl

VIII Sympozjum Polsko-Ukraińskie

We środę, 21 czerwca 2017 r., miało miejsce kolejne spotkanie z cyklu sympozjów polsko-ukraińskich. W sympozjum uczestniczyło łącznie 11 osób, w tym z Uniwersytetu Zielonogórskiego (UZ), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Kijowie (KNEU) oraz z Uniwersytetu Pedagogicznego w Tarnopolu (UPT). Sympozjum zaszczycił swoją obecnością prodziekan Wydziału Mechanicznego, dr inż. Piotr Gawłowicz. Spotkanie rozpoczęła dr M.A. Paszkowicz, która przypomniała dotychczasowe osiągnięcia we współpracy polsko-ukraińskiej. W bieżącym roku wydano kolejny tom w ramach cyklu wydawniczego „Człowiek – Społeczeństwo – Gospodarka” pod tytułem „Godna praca”. Obecnie trwa zbieranie propozycji tematów do tomu 4, którego hasłem przewodnim jest „Intelektualizacja i humanizacja pracy”. W ramach projektu naukowo-badawczego „Przedsiębiorczość w opinii studentów wyższych uczelni Polski i Ukrainy”, realizowanego przez uczelnie partnerskie: UZ, UEP, KNEU oraz Uniwersytet „Ukraina”, trwa zbieranie opracowań teoretycznych oraz kończy się opracowywanie statystyczne wyników badań empirycznych. Następnie prof. dr A. Hrynenko zaprezentował postęp prac w zakresie realizacji projektu na Kijowskim Narodowym Uniwersytecie Ekonomicznym, w szczególności problemy, z jakimi podzespół projektowy miał do czynienia. W dalszej części dr A. Rutkowska przedstawiła zbiorczą analizę wyników badań opinii na temat przedsiębiorczości w oparciu o instrumentarium zbiorów rozmytych. Nowym uczestnikiem sympozjum był mgr R. Mońko, reprezentujący Uniwersytet Pedagogiczny w Tarnopolu. Zaprezentował specyfikę działalności UPT. Propozycje kierunków przyszłych badań padły ze strony UZ, KNEU i UPT. Dyskutowano nad możliwościami ich realizacji w Polsce i na Ukrainie. Podjęto decyzję o wyborze tematyki przyszłych wspólnych badań, ich teoretycznej eksploracji oraz przygotowaniu wytycznych odnośnie do metodologii. Założono, że badania będą prowadzone równolegle w Polsce i na Ukrainie. Na kolejnych spotkaniach będą toczyć się prace uszczegóławiające nad nowym projektem. W części warsztatowej dr M.A. Paszkowicz zaprezentowała jeden z menadżerów bibliografii – ZOTERO – narzędzie wspomagających pracę z przypisami i bibliografią, które może być szczególnie użyteczne w przypadku dużych opracowań (monografie, czasopisma naukowe). Przedstawiła jego możliwości i ograniczenia, w tym zaprezentowała możliwości automatycznego pobierania metadanych z baz czasopism, bibliotek i księgarni naukowych, szybkiej transformacji stylów bibliograficznych.

 

 

 

[M.A. Paszkowicz, 22.06.2017]

Spotkanie Zespołu ds. monitorowania i ewaluacji

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze, 2 czerwca 2017 roku, odbyło się spotkanie Zespołu ds. monitorowania i ewaluacji. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ośmiu lubuskich instytucji partnerskich, w tym dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ i dr Aneta Klementowska z Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy (Zakład Profesjologii). W trakcie obrad zespołu opracowano narzędzie badawcze – ankietę (wersję roboczą), której celem jest pozyskanie informacji, od poszczególnych partnerów, na temat funkcjonowania Forum Poradnictwa Zawodowego. Dodatkowo: 1) wypracowano propozycję tematu, który powinien zostać poruszony na corocznym spotkaniu Partnerów: „Ku dobrym praktykom w poradnictwie edukacyjno–zawodowym”; 2) stworzono koncepcję obchodów 10-lecia Lubuskiego Paktu na Recz Zatrudnienia (propozycja wstępna). Wartością dodaną spotkania była wizyta studyjna – zwiedzanie nowej siedziby zielonogórskiego Powiatowego Urzędu Pracy. Ustalono termin i miejsce kolejnego spotkania, tj.: 08 września 2017 roku – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu.

 

 

[Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska]

Interdyscyplinarne aspekty funkcjonowania człowieka współczesnej cywilizacji

W dniach 25-27 kwietnia 2017 roku odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: NAUKA - EDUKACJA - RYNEK PRACY na temat „Interdyscyplinarne aspekty funkcjonowania człowieka współczesnej cywilizacji”, organizowana przez Wydział Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej wraz z: Instytutem Technologii Eksploatacji w Radomiu, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, we współpracy z: Polskim Towarzystwem Profesjologicznymi Polskim Towarzystwem Nauczycieli Twórczych. Nasz udział obejmował: 1) moderowanie debatą „Człowiek we współczesnej cywilizacji” (prof. nadzw. dr hab. Bogusław Pietrulewicz); 2) przewodniczenie obradom sekcji – Panel I. „Edukacyjne aspekty dotyczące funkcjonowania człowieka współczesnej cywilizacji” (prof. nadzw. dr hab. Eunika Baron-Polańczyk); 3) prezentacja tematu „Poradnictwo zawodowe w województwie lubuskim z perspektywy pracowników wybranych instytucji – projekt realizowany w ramach Partnerstwa lokalnego na rzecz poradnictwa zawodowego” (dr Aneta Klementowska).

 

[E. Baron-Polańczyk, B. Pietrulewicz, A. Klementowska, 28.04.2017]

Staż naukowy i konferencja w Kijowie

W dniach 22-28 kwietnia 2017r. dr Maria Agnieszka Paszkowicz odbywała staż naukowy na Kijowskim Narodowym Uniwersytecie Ekonomicznym im. W. Hetmana w Kijowie (Ukraina). W ramach stażu w dniach 25-26.04.2017 uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji „Imperatywy i innowacyjne mechanizmy zapewnienia godnej pracy w warunkach nowej gospodarki” („Императивы и инновационные механизмы обеспечения достойного труда в условиях становления новой экономики”). Konferencja trwała dwa dni. Wystąpienie dr M.A. Paszkowicz miało miejsce drugiego dnia w sesji plenarnej. Tematyka wystąpienia dotyczyła wybranych aspektów godnej pracy w kontekście capability approach. Zaprezentowany został fragment większych badań własnych autorki, poświęconych zatrudnialności. Relacja z konferencji na stronie KNEU: http://fupstap.kneu.edu.ua/ua/kaf_fupstap/k_upravlinnja_personalom/news_of_department_17/imp_iinov/ We czwartek, 27 kwietnia, uczestniczyła w kolejnym seminarium ukraińsko-polskim, poświęconym współpracy naukowo-badawczej, w tym postępom w realizacji wspólnego polsko-ukraińskiego projektu „Przedsiębiorczość w opinii studentów wyższych uczelni Polski i Ukrainy”, przygotowaniu kolejnego tomu cyklu wydawniczego „Człowiek – Społeczeństwo – Gospodarka”, a także propozycjom tematyki przyszłych badań.

 

 

[M.A. Paszkowicz, 28.04.2017]

VI Polsko-Ukraińskie Seminarium Naukowe

W piątek, 2 grudnia 2016 r., odbyło się w Instytucie Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego kolejne seminarium naukowe z udziałem gości z Polski i Ukrainy. Wśród gości z Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w (Kijów, Ukraina) byli: prof. A.M. Kołot, prorektor ds. naukowo-dydaktycznych, prof. A.M. Hrynenko i mgr W. Kirilyuk; a z Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi (Równe, Ukraina): prof. Iurii Tilashvili, kierownik Katedry Technik Komputerowych, oraz dr Katarzyna Akulenko. W seminarium uczestniczył również prodziekan Wydziału Mechanicznego, dr inż. P. Gawłowicz. W obradach uczestniczyli koordynatorzy międzyuczelnianego projektu „Przedsiębiorczość w opinii studentów wyższych uczelni Polski i Ukrainy”: dr M.A. Paszkowicz (UZ), dr M. Garbat (UZ), dr J. Kaźmierczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), prof. A.M. Hrynenko (Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny).

Rozmawiano na temat współpracy między uczelniami partnerskimi. Dokonano podsumowania dotychczasowych osiągnięć, planowano działania na przyszłość – w tym m.in. rozszerzenia współpracy o nowe obszary (zastosowania ICT). W dalszej części spotkania dr P. Dworniczak (Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej) zaprezentował dotychczasowe wyniki badań empirycznych w ramach realizacji projektu dotyczącego przedsiębiorczości studentów z zastosowaniem liczb rozmytych (rozumienie pojęć lingwistycznych przez respondentów z Polski i Ukrainy; pakiet dotyczący studentów prowadzących działalność gospodarczą). Z okazji nadchodzących Mikołajek oraz Bożego Narodzenia spotkanie przebiegało w świątecznej atmosferze. 

 

 

[Maria Agnieszka Paszkowicz]

 V Seminarium Polsko-Ukraińskie

Piąta edycja polsko-ukraińskich seminariów naukowych miała miejsce 20 września 2016 r. w Instytucie Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego. Współorganizatorem seminarium było Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze. Rozmawiano na temat możliwości współpracy naukowo-badawczej w sferze badań społecznych, w szczególności zagadnień rozwoju społeczno-zawodowego człowieka. W spotkaniu uczestniczyli goście z Ukrainy: prof. I. Tulashvili, dr O. Chykhantsova, dr N. Volodarska, mgr V. Kirilyuk, oraz kierownik uczelnianego Biura Karier, mgr L. Smoła. Relację z realizacji projektu „Przedsiębiorczość w opinii studentów wyższych uczelni Polski i Ukrainy” wg stanu na wrzesień 2016 r. zdali: dr M.A. Paszkowicz, koordynator projektu, oraz koordynatorzy uczelniani: dr Marcin Garbat, Uniwersytet Zielonogórski, dr J. Kaźmierczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), dr Olena Chykhantsova (Uniwersytet „Ukraina”).

W dalszej części odbyły się warsztaty projektowe, prowadzone przez dr P. Dworniczaka (Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej) oraz dr A. Rutkowską (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Warsztaty dotyczyły zastosowania zmiennych lingwistycznych oraz zbiorów rozmytych w badaniach społecznych. Prowadzący zaprezentowali wybrane aspekty przetwarzania opinii respondentów, podanych w formie zmiennych lingwistycznych, na liczby rozmyte, i interpretacji wyników badań.

 

 

 

[Maria Agnieszka Paszkowicz]

Kolejna edycja konferencji „Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy”

 Po raz piąty na Uniwersytecie Zielonogórskim miała miejsce konferencja naukowa „Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy” (19 września 2016 roku). Konferencję zorganizowano dla uczczenia 25 lat funkcjonowania systemu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Organizatorami konferencji byli: Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy (IIBNP) Uniwersytetu Zielonogórskiego, Pełnomocnik Rektora UZ ds. Studentów Niepełnosprawnych, a także Polskie Towarzystwo Profesjologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze. Wsparcia finansowego udzieliło przedsiębiorstwo LUG z Zielonej Góry.

Celami konferencji były:

1. Interdyscyplinarna analiza zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami oraz współzależnościami między nimi.

2. Upowszechnienie krajowego dorobku naukowo-badawczego dotyczącego funkcjonowania polskiego systemu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, wymiana poglądów i doświadczeń.

3. Wymiana doświadczeń w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej. Na konferencję przyjechali goście z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych.

Goście z Polski reprezentowali uczelnie z Częstochowy, Legnicy, Łodzi, Poznania, Szczecina, Warszawy i Zielonej Góry. Goście zagraniczni przyjechali z Kijowa i Równego (Ukraina). W spotkaniu uczestniczyli również goście z instytucji rządowych (dyrektor lubuskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, p. Andrzej Gonia) i samorządowych (p. Stanisław Wawrzyniak z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, p. Krzysztof Woźniak, Główny Specjalista ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Zielona Góra) oraz organizacji pozarządowych (p. Karina Buzikiewicz z Fundacji Szansa dla Niewidomych), a także kierownik uniwersyteckiego Biura Karier, mgr Lilia Smoła.

Otwarcia konferencji dokonał prof. Wojciech Strzyżewski, prorektor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Referat wprowadzający w problematykę konferencji wygłosiła dr M.A. Paszkowicz. O przestrzeni rozwoju zawodowo-społecznego osób z niepełnosprawnościami mówił Dyrektor IIBNP, prof. B. Pietrulewicz. Temat ryzyka w procesach aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością podjął dr inż. A. Barczyński. O roli socjologów w diagnozowaniu i kreowaniu zmian w polityce zatrudnienia osób niepełnosprawnych mówiła prof. E. Giermanowska. Spółdzielnia socjalna jako miejsce aktywnej rehabilitacji społecznej i zawodowej stała się przedmiotem wystąpienia prof. J. Truszkowskiej.

W dalszej części obrady toczyły się w sekcjach tematycznych, w których podejmowano tematy aktywności społecznej i zawodowej z perspektywy osób z niepełnosprawnościami, pracodawców i pracowników ośrodków pomocy społecznej, jak również zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT). Mówiono także o problemach rehabilitacji z perspektywy międzynarodowej: Ukrainy (mgr W. Kirilyuk) oraz Francji (dr M. Olszewski). Pracownicy Instytutu poruszali zagadnienia zaleceń projektowych i rozwiązania techniczne wspierające obsługę systemów informatycznych przez osoby z dysfunkcjami (prof. E. Baron-Polańczyk); wykorzystania technologii IT do badań ankietowych osób z wybranymi rodzajami dysfunkcji (mgr inż. P. Krupa); możliwości rozwoju zainteresowań przez osoby z niepełnosprawnościami w warsztatach terapii zajęciowej (dr A. Klementowska); dostosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych (dr G. Dudarski). Obrady kończyła dyskusja poświęcona sukcesom i porażkom dotychczasowej polityki w zakresie aktywizacji i rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami w Polsce. 

 

 

[Maria Agnieszka Paszkowicz]

Konferencja w Radomiu

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu odbyła się 24 listopada 2016 roku konferencja naukowa „Spółdzielnie socjalne osób prawnych miejscem reintegracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, od terapii zajęciowej do pracy zawodowej”. Współorganizatorem konferencji był Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych. Konferencja zorganizowano w ramach projektu „Przedsiębiorczość społeczna dla niepełnosprawnych – upowszechnianie dobrych praktyk”. Projekt był dofinansowany ze środków PO FIO i realizowany pod honorowym patronatem Prezesa Zarządu PFRON oraz patronatem medialnym redakcji „Nowe Nasze Sprawy”. W trakcie konferencji dr Maria Agnieszka Paszkowicz przedstawiła rezultaty badań dotyczących opinii studentów z niepełnosprawnościami Uniwersytetu Zielonogórskiego na temat przedsiębiorczości. Poruszano m.in. także zagadnienia dotyczące roli pracy w życiu osoby z niepełnosprawnością; prawnych aspektów funkcjonowania spółdzielni socjalnych; roli kapitału ludzkiego w kształtowaniu konkurencyjności spółdzielni socjalnych; ekonomicznych i społecznych przesłanek rozwoju spółdzielczości socjalnej; finansowych instrumentów wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych; wyników „Monitoringu spółdzielni socjalnych 2015”, a także dobrych praktyk funkcjonowania spółdzielni socjalnych osób prawnych. 

Konferencja w Radomiu 

[Maria Agnieszka Paszkowicz]

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczności lokalne. Praca – mobilność – obywatelstwo”

Dnia 17 listopada 2016 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Społeczności lokalne. Praca – mobilność – obywatelstwo”, organizowana przez Uczelnię Jana Wyżykowskiego oraz Dolnośląską Szkołę Wyższą w Kobierzycach. W Konferencji wzięli udział zarówno pracownicy naukowi, jak również przedstawiciele władz samorządowych oraz studenci. Obrady odbywały się w pięknym pałacu, w którym mieści się Urząd Gminy Kobierzyce. Referaty koncentrowały się z jednej strony wokół powstania, rozwoju, zmian zachodzących w samorządach terytorialnych, z drugiej zaś prezentowały tzw. dobre praktyki. Nasze wystąpienia poświęcone były następującym tematom:
1) „Barometr zawodów” – prognozy zapotrzebowania na rynku pracy”;
2) Międzynarodowy Project Badawczy pt. “ICT w projektowaniu edukacyjnym – procesy, materiały, zasoby”

Na zakończenie odbyła się dyskusja na temat podmiotowości samorządu terytorialnego oraz zagrożeń dla współczesnej samorządności.

 

[Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska, 25.11.2016] 

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWN. NA WSP. RYNKU PRACY

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU PRACY. 25-lecie systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Polsce” W poniedziałek, 19 września 2016 r., miała miejsce na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU PRACY”. Tematem przewodnim było 25-lecie systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Polsce. Organizatorami konferencji z ramienia UZ byli: Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy oraz Pełnomocnik Rektora UZ ds. Studentów Niepełnosprawnych, a także Polskie Towarzystwo Profesjologiczne i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze. Na konferencję nadesłano łącznie 48 zgłoszeń z 17 jednostek naukowych z takich miast, jak: Częstochowa, Gdańsk, Katowice, Kraków, Legnica, Lublin, Łódź, Poznań, Radom, Szczecin, Warszawa, Zielona Góra, w tym 4 zagranicznych (Ukraina: Kijów – 3 jednostki, Równe – 1 jednostka). W konferencji uczestniczyło łącznie około 60 osób, w tym goście z Ukrainy, przedstawiciele władz miasta i reprezentanci organizacji pozarządowych, z którymi współpracuje uniwersytet. Konferencję wsparł wieloletni sponsor, przedsiębiorstwo LUG Light Factory z Zielonej Góry. Zgłoszone referaty obejmowały szeroko pojętą problematykę rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Dotyczyły one m.in. następujących kwestii: oceny funkcjonowania systemu rehabilitacji społeczno-zawodowej i zatrudniania (M.A. Paszkowicz, A. Barczyński) oraz jego wybranych elementów (J. Truszkowska, M. Garbat, A. Klementowska, E. Sobolewska-Poniedziałek, R. Zielonka); zmian prawnych w minionym ćwierćwieczu (M. Myśliwiec, J. Borek); możliwości wykorzystania środków międzynarodowych do wspierania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami (B. Ślusarz); przedsiębiorczości osób z niepełnosprawnościami (J. Wojtaś); procesów rozwoju społeczno-zawodowego jednostki (B. Pietrulewicz), w szczególności z punktu widzenia psychologii (O. Chykhantsova, N. Volodarska, L. Serdiuk); zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych do przełamywania barier społeczno-zawodowych osób z niepełnosprawnościami (I. Tulashvili, E. Baron-Polańczyk, P. Krupa, B. Smorczewska-Mickiewicz); przykładów zagranicznych dobrych praktyk w zakresie rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami (D. Kobus-Ostrowska, M. Olszewski); problemów związanych ze specyfiką rehabilitacji uczestników konfliktu zbrojnego na Ukrainie (V. Kirilyuk). W trakcie obrad miała również miejsce dyskusja poświęcona sukcesom i porażkom dotychczasowej polityki w zakresie aktywizacji i rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami w minionym ćwierćwieczu. Dyskutowano m.in. na temat istniejących możliwości oceny skuteczności i efektywności działań podejmowanych w ramach systemu wsparcia; kosztów tych działań; problemów z konstruowaniem adekwatnych wskaźników społecznych. Konferencji towarzyszyła wystawa publikacji książkowych pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego, w szczególności Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, poświęconych osobom z niepełnosprawnościami i ich funkcjonowaniu w społeczeństwie, a także IV Seminarium Polsko-Ukraińskie. Seminarium odbyło się we wtorek, 20 września, i było poświęcone tematyce współpracy międzynarodowej w sferze naukowo-badawczej. W seminarium uczestniczyło 16 osób, w tym: goście z Ukrainy (prof. Iurii Tulashvili, dr Olena Chykhantsova, dr Nataliia Volodarska, mgr Volodymyr Kirilyuk), kierownik Biura Karier UZ, mgr Lilia Smoła, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, prof. Bogdan Ślusarz, pracownicy naszego Instytutu. Dokonano przeglądu dotychczasowych osiągnięć: podpisanie umów o współpracy z Kijowskim Narodowym Uniwersytetem Ekonomicznym (KNEU) oraz Otwartym Uniwersytetem Rozwoju Człowieka „Ukraina” (UU) (Kijów, Ukraina); publikacje naukowe w czasopismach uczelni partnerskich („Problemy Profesjologii”; „Social'no-Trudovi Vidnosini: Teoriâ ta Praktika (Zbirnik Naukovih Prac)”; przygotowanie wspólnej pracy zbiorowej z cyklu „Człowiek – Społeczeństwo – Gospodarka”, tom 3: Godna praca. Podjęto rozmowy na temat podpisania umowy partnerskiej z Narodowym Uniwersytetem Gospodarki Wodnej i Zasobów Naturalnych (Równe, Ukraina). Podsumowano kolejny etap realizacji międzynarodowego projektu badawczego „Przedsiębiorczość w opinii studentów wyższych uczelni Polski i Ukrainy” (uczelnie partnerskie: UZ, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny, Otwarty Uniwersytet Rozwoju Człowieka „Ukraina”). Następnie odbyły się warsztaty projektowe poświęcone metodyce zastosowania zbiorów rozmytych w naukach społecznych. Warsztaty poprowadzili: dr Piotr Dworniczak z Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej oraz dr Aleksandra Rutkowska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 

[dr Maria Agnieszka Paszkowicz]

I Europejskie Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji

W dniach 5-7 października 2016 roku, w Centrum Kongresowym Targów Kielce, odbyło się I Europejskie Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji oraz Salon Technologii i Wyposażenia dla Edukacji, organizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Dialogu Edukacyjnego (ESDE). Forum i towarzyszący mu I Salon Nowoczesnych Technologii i Wyposażenia dla Edukacji to miejsce spotkania ekspertów i profesjonalistów branży edukacyjnej, okazja do poznania najnowszych technologii, rozwiązań i narzędzi wspierających nowoczesną edukację, a także miejsce do prezentacji różnych opinii oraz poszukiwania inspiracji, wspólnej platformy dla wymiany doświadczeń europejskich liderów nowoczesnej myśli edukacyjnej. W ramach Forum EFNTIE wystąpili wybitni specjaliści z dziedziny technologii, naukowcy i eksperci, którzy na co dzień zajmują się wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań i systemów, a także przedstawiciele administracji publicznej oraz samorządowej. Uczestnikami Forum byli przedstawiciele kuratoriów, szkół, ośrodków akademickich, bibliotek, administracji samorządowej i instytucji edukacyjnych z kraju i zagranicy. Zaproszenie do współpracy i aktywnego uczestniczenia w sesjach przyjęła dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ, która pełniła funkcję i zadania Partnera i Eksperta Forum oraz moderowała sekcją „Portale i platformy edukacyjne” i wygłosiła referat pt. „Model continuum środowiska edukacyjnego „chmura – silos” (z perspektywy konstruktywizmu społeczno-kulturowego)”. Zob. więcej: www.forum.edu21.pl.

 

[Eunika Baron-Polańczyk, 13.10.2016]

 

Międzynarodowe Warsztaty realizowane w ramach projektu ICT in Educational Design

Visegrad FundInformujemy, że w dniach 01-02.09.2016 odbyły się Międzynarodowe Warsztaty realizowane w ramach projektu ICT in Educational Design – Processes, Materials, Resources (ICTinED Visegrad Edition), które współfinansowane są przez mały grant nr 11540556 Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.
Szczegóły na stronie projektu: www.ictined.eu

facebook.com

Seminarium w ramach prac zespołu do spraw monitorowania i ewaluacji

Dnia 15 kwietnia 2016 roku, w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, odbyło się kolejne seminarium w ramach prac zespołu do spraw monitorowania i ewaluacji. Na spotkaniu przedstawiono: 1) Międzynarodowy projekt badawczy „ICT w projektowaniu edukacyjnym – procesy, materiały, zasoby”, 2) sprawozdanie z aktualnego stanu prac w ramach projektu dotyczącego świadczenia usług poradniczych w województwie lubuskim; 3) „Barometr zawodów 2016” – prezentacja; 4) „Interwizję poradnictwa zawodowego” – prezentacja; 5) Mapę poradnictwa zawodowego województwa lubuskiego.
Kolejne spotkanie odbędzie się 17 czerwca 2016 roku w Muzeum Etnograficznym w Ochli.

 

[Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska]

Seminarium „Współczesne konteksty kultury zaufania w procesach edukacyjnych wspomaganych TIK”

W dniach 10-11 marca 2016 roku odbyło się Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt. „Współczesne konteksty kultury zaufania w procesach edukacyjnych wspomaganych TIK”, organizowane przez Uniwersytet Szczeciński, Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Ogólnej oraz Koło Naukowe Pedagogiki Informacyjnej. W seminarium wzięli udział zarówno pracownicy naukowi, jak również przedstawiciele władz samorządowych oraz studenci studiów doktoranckich. Obrady – koncentrujące sie na możliwościach i ograniczeniach cywilizacyjnych, kulturowych i pedagogicznych – odbywały się w trzech panelach dyskusyjnych – częściach: 1) Podmiotowe zaufanie do technologii cyfrowych w edukacji; 2) Warunki normatywne kultury zaufania do technologii cyfrowych w edukacji – 3) Treściowe warunki zaufania do technologii cyfrowych w edukacji. Zgłosiliśmy także swój udział w dyskusji obejmującej problemy projektowania nowych narzędzi cyfrowych wykorzystywanych w nauczaniu i uczeniu się. Referat (pt. „ICT in Educational Design. Processes, Materials, Resources” – International Research Project”) wygłosiła dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ. Tekst zostanie opublikowany w czasopiśmie „Journal of New Media Education”.

 

[Eunika Baron-Polańczyk, 14.03.2016] 

Staż naukowy w Kijowie

Kijów 2015

W dniach 16-21 listopada 2015 r. wraz z dr Marcinem Garbatem, Pełnomocnikiem Rektora UZ ds. Studentów Niepełnosprawnych, uczestniczyliśmy w stażu naukowym w Otwartym Międzynarodowym Uniwersytecie Rozwoju Człowieka „Ukraina” w Kijowie.

W poniedziałek, 16 listopada, uczestniczyliśmy w seminarium naukowym Katedry Zarządzania Personelem i Ekonomiki Pracy na zaprzyjaźnionej uczelni, Kijowskim Narodowym Ekonomicznym Uniwersytecie (KNEU). We wtorek odbyło się seminarium naukowe w Instytucie Psychologii Uniwersytetu „Ukraina”. Przedstawiliśmy założenia i poziom zaawansowania prac nad wspólnym naukowo-badawczym projektem „Przedsiębiorczość w opinii studentów wyższych uczelni Polski i Ukrainy”. W dalszej kolejności zaprezentowaliśmy problemy funkcjonowania studentów z niepełnosprawnościami na polskich uczelniach, w szczególności na UZ.

W środę, 18 listopada, braliśmy udział na Uniwersytecie „Ukraina” w XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Aktualne problemy szkolenia i kształcenia osób z niepełnosprawnościami w integracyjnym środowisku edukacyjnym w świetle implementacji Konwencji OZN o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami”. Udział w konferencji wzięli – oprócz naukowców i studentów – m.in. parlamentarzyści i przedstawiciele instytucji rządowych. W obradach uczestniczyli również naukowcy z uniwersytetu w Szawli (Litwa), którzy prezentowali rezultaty badań dotyczących rehabilitacji zawodowej, prowadzonych w ramach projektu realizowanego we współpracy z Uniwersytetem „Ukraina”. Wystąpienia w sesjach plenarnych dotyczyły problematyki kształcenia i rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. W wystąpieniach zwracano m.in. uwagę na narastający problem niepełnosprawności będącej wynikiem działań wojennych na wschodzie Ukrainy i konieczność wdrożenia specjalnych programów rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób. W trakcie konferencji wygłosiliśmy referat na temat funkcjonowania i struktury chronionego rynku pracy w Polsce.

Czwartek i piątek poświęciliśmy na zwiedzanie Kijowa. Byliśmy na Kreszczatiku, pod pomnikiem Juliusza Słowackiego i przy Złotej Bramie, w soborze Michajłowskim, na pachnącym przyprawami Bezarabskim Rynku, widzieliśmy stadion olimpijski, zjedliśmy pyszne pierogi w „Puzatej Chacie” i przejechaliśmy się fenikulorem. Byliśmy pod pomnikiem II wojny światowej i gołodomoru, znaleźliśmy tablicę upamiętniającą pobyt w Kijowie Janusza Korczaka w czasie I wojny światowej. Zwiedziliśmy słynną Wielką Ławrę Kijowsko-Pieczerską, byliśmy w pieczarach, gdzie spoczywają tamtejsi zakonnicy.
W piątek rozmawialiśmy także na KNEU na temat realizacji badań dotyczących przedsiębiorczości studentów. Strona ukraińska oczekuje na podpisanie umowy o współpracy z naszym uniwersytetem.

 


[Maria Agnieszka Paszkowicz, 2015-12-14]

Konferencja - Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy

W czwartek, 3 grudnia 2015 r., miała miejsce Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy”, zorganizowana przez Uniwersytet Zielonogórski (Wydział Prawa i Administracji; Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy; Pełnomocnika Rektora UZ ds. Studentów Niepełnosprawnych) oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) w Zielonej Górze. Obrady toczyły się w auli rektoratu przy ul. Licealnej. Honorowy patronat nad konferencją objął Rektor UZ, prof. Tadeusz Kuczyński, a głównym sponsorem był KGHM. Kierownikiem naukowym konferencji był prof. Bogdan Ślusarz, wiceprezes Zarządu Krajowego PTE oraz Prezes PTE w Zielonej Górze, a kierownikiem organizacyjnym – dr Maria Agnieszka Paszkowicz. Z ramienia IIBNP w konferencji uczestniczył również prof. Bogusław Pietrulewicz, który prowadził jedną z sesji plenarnych.

Tematyka konferencji była ściśle związana z XXIX edycją Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i stanowić miała wsparcie młodzieży w pogłębianiu wiedzy związanej z tematyką bieżącej edycji Olimpiady, dotyczącej istotnych problemów polityki społecznej i gospodarczej, jakimi są nierówności społeczne i rozwój gospodarczy oraz wzajemnych relacji między nimi. W konferencji wzięło udział 90 osób, w tym 31 uczniów szkół średnich, którzy zakwalifikowali się do zawodów okręgowych, oraz 7 nauczycieli – opiekunów naukowych. Wśród referentów było 45 osób z różnych ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych (w tym 5 osób z Ukrainy i jedna z Rosji), a także 3 przedsiębiorców. Sesje plenarne rozpoczęło wystąpienie p. Prezes Zarządu Krajowego PTE, prof. Elżbiety Mączyńskiej, dotyczące nierówności systemowej jako bariery harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Stanowiło ono wprowadzenie do poruszanych później zagadnień. Kolejne referaty dotyczyły m.in.: podstawowych mierników wzrostu gospodarczego; wpływu nierówności społecznych na spójność społeczną; nierówności dochodowych, płci i w zdrowiu; wpływu polityki turystycznej i rynku giełdowego na nierówności społeczne; dysproporcji rozwoju regionalnego; wydajności pracy; zjawiska underemployment. Materiał naukowo-badawczy, stanowiący pokłosie konferencji, będzie publikowany w Zeszytach Naukowych PTE w Zielonej Górze.

Konferencji towarzyszyły również zorganizowane w piątek, 4 grudnia, w siedzibie PTE przy ul. Żeromskiego 3, III Seminarium Polsko-Ukraińskie oraz posiedzenie zespołu projektowego „Przedsiębiorczość w opinii studentów szkół wyższych Polski i Ukrainy”. W seminarium uczestniczyli – oprócz gości z Ukrainy (prof. Anatolii Hrynenko, prof. Liudmyla Serdiuk, dr Elena Chyhantsova, mgr Volodymyr Kyryliuk, mgr Ivan Riabokon) i Rosji (prof. Vladimir Davidenko) – także dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze i członek Zarządu PTE, p. Roman Fedak, prof. Małgorzata Czerwińska oraz dr Dorota NIewiedział z Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, prof. Eunika Baron-Polańczyk, dr Aneta Klimentowska i mgr inż. Patryk Krupa z Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, a także dr Jerzy Kaźmierczyk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz dr Piotr Dworniczak z Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej. Wymieniono się doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie współpracy naukowo-badawczej. Dr Dworniczak zaprezentował możliwości zastosowania lingwistycznych zbiorów rozmytych w badaniach społecznych. Posiedzenie polsko-ukraińskiej grupy projektowej miało charakter roboczy; skupiało się wokół problemu doboru grupy badawczej oraz doskonalenia narzędzia badawczego, w szczególności uspójnienia wersji językowych kwestionariusza ankietowego.

 

[Maria Agnieszka Paszkowicz, 2015-12-14]

Konferencja „Społeczności lokalne w 25-leciu odrodzonej samorządności – perspektywa interdyscyplinarna”

 Dnia 25 listopada 2015 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczności lokalne w 25-leciu odrodzonej samorządności – perspektywa interdyscyplinarna”, organizowana przez Dolnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach oraz Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu, Wydział Zamiejscowy w Kłodzku. W Konferencji wzięli udział zarówno pracownicy naukowi, jak również przedstawiciele władz samorządowych oraz studenci. Obrady odbywały się w dwóch sesjach, a referaty koncentrowały się z jednej strony wokół powstania, rozwoju, zmian zachodzących w samorządach terytorialnych, z drugiej zaś prezentowały tzw. dobre praktyki. Nasze wystąpienie poświęcone było „Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej – analiza wsparcia lokalnego w perspektywie teoretyczno-empirycznej”. Na zakończenie odbyła się dyskusja na temat podmiotowości samorządu terytorialnego oraz zagrożeń dla samorządności.

 

[Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska, 07.12.2015]

Ewaluacja doradztwa zawodowego

Dnia 22 października 2015 roku uczestniczyliśmy w panelu dyskusyjnym pt. „Ewaluacja doradztwa zawodowego w obliczu współczesnych przemian pokoleniowych” organizowanym przez Lubuską Wojewódzką Komendę OHP w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, którego hasło przewodnie brzmiało: „Poznaj swojego doradcę kariery!”. W spotkaniu brali udział zarówno pracownicy naukowi Uniwersytetu Zielonogórskiego, jak również specjaliści i praktycy z zakresu doradztwa zawodowego. Spotkanie podzielono na dwie części: 1) wystąpienia oraz prezentacje nt. „Doradztwo zawodowe dla młodzieży jako wsparcie w kształtowaniu ścieżki kariery” oraz „Ewaluacja doradztwa zawodowego w aspekcie potrzeb współczesnego pokolenia”; 2) wymiana doświadczeń dotyczących doradztwa zawodowego w kontekście zmian pokoleniowych oraz wspólna dyskusja, której moderatorem była Pani Katarzyna Twardowska.

 

[Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska, 02.11.2015]

Konferencja "EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA”

Konferencja "EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA” W dniach 22-23.09.2015 roku w Rzeszowie odbyła się XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Edukacja – Technika – Informatyka”. Organizatorem konferencji był Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego przy współpracy z: Pracownią Technologii LLL (Lifelong Learning), Pracownią e-learningu, Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej. Wśród podejmowanych podczas konferencji zagadnień wyróżniono przemiany cywilizacyjne i kulturowe edukacji formalnej i nieformalnej: 1) technicznej i zawodowej, 2) informacyjnej i informatycznej, 3) ekologicznej i środowiskowej. W ramach powyższych tematów szczególnie interesujące są następujące wątki edukacji formalnej i nieformalnej: 1) źródła przemian i kierunki rozwoju poszczególnych dziedzin edukacji, 2) propozycja rozwiązań teoretycznych, metodologicznych i praktycznych, 3) komparatystyczna analiza systemów edukacji w różnych krajach świata.

Zgłosiliśmy także swój udział w dyskusji obejmującej problemy nowych idei w nauczaniu i uczeniu się za pośrednictwem nowych mediów. Referat (pt. „Projektowanie – przejaw celowej i kreatywnej działalności edukacyjnej w erze ICT”) w sesji plenarnej wygłosiła dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ. Tekst został opublikowany w czasopiśmie EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA (www.eti.rzeszow.pl).

 

[Eunika Baron-Polańczyk, 25.09.2015]

Seminarium zespołu ds. monitorowania i ewaluacji

19.06.2015 roku odbyło się kolejne seminarium zespołu do spraw monitorowania i ewaluacji funkcjonującego w ramach Partnerstwa lokalnego na rzecz poradnictwa zawodowego. Miejscem spotkania było Stowarzyszenie Regionu Cigacic. W trakcie obrad liderzy zespołu zaprezentowali raport Zespołu ds. Koordynacji Działań i Rozwoju Partnerstwa, przedstawili propozycje szkoleń w ramach Forum Akademii Umiejętności Doradcy Zawodowego. Dodatkowo dyskutowano na temat: bieżącej aktualizacji mapy poradnictwa zawodowego województwa lubuskiego, formularza Wizytówka Doradcy. Na zakończenie nastąpiła wymiana informacji i generowanie wspólnych pomysłów w kontekście planowanych działań na Ogólnopolski Tydzień Kariery 2015 (OTK), który odbędzie się pod hasłem "Poznaj swojego doradcę kariery". Kolejne spotkanie przewidziano na drugą połowę września 2015 roku w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gorzowie Wlkp.

Zob. więcej: http://doradcazawodowy.zgora.pl/aktualnosci/raport-zespolu-ds-monitorowania-i-ewaluacji.html

 

[Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska, 19.06.2015]

 

KONTAKT

Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Mechaniczny

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
Kierunki studiów:
BHP (bezpieczeństwo i higiena pracy)
- inżynierskie
- magisterskie
IB (inżynieria bezpieczeństwa)
- inżynierskie
ul. Prof. Z.Szafrana 4
Sekretariat IIBNP
65-516 Zielona Góra

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 68 328 47 46
fax: 68 328 47 10